Kijken

Kijken

Hoe kijk jij naar je leven en naar de wereld en wat kan je veranderen.

Tegenwoordig willen heel veel mensen hun mening op de één of andere manier kenbaar maken. Dit is wat ik momenteel ook doe via mijn blog. Wat ik wel probeer is uit te zoeken of het mijn mening is of niet.

Zoveel mensen volgen tegenwoordig wat “in” is. Het wordt bijna als normaal gezien en ook een noodzaak om commentaar op alles te geven. Wat ze ook doen voor werk, vanaf er iemand op tv komt denkt hij of zij dat ze alle wijsheid in pacht hebben. Maar vraag je je dan nooit af waar zij of anderen hun mening vandaan halen. Heb je iets gelezen of heb je iemand iets horen zeggen waarvan je denkt, ja dit is juist of nee daar ben ik niet mee akkoord. En heb je je ooit al eens afgevraagd waarom je op die manier over iets denkt.

Wat mij tegenwoordig ook opvalt, is dat veel mensen denken dat ze een eigen mening hebben. Ze staan er niet meer bij stil dat hun manier van denken en leven al van kleins af gemanipuleerd wordt. Dat kan op een goede manier gebeuren maar niet altijd. En wat de levensopvattingen van je ouders ook zijn , het is niet noodzakelijk dat ze ook passen in je eigen leven.

Leerkrachten hebben een grote invloed op je leven, eigenlijk te groot en ik heb spijtig genoeg de laatste jaren teveel leerkrachten bezig gezien die enkel en alleen vanuit hun standpunt vertrekken en te weinig kijken en luisteren naar de leerlingen. Er wordt een lesprogramma afgewerkt maar beseffen zij wel waar ze mee bezig zijn. Iedereen is uniek en niet iedereen past in hetzelfde hokje.

We kunnen er niets aan veranderen maar als kind hebben we allemaal een opvoeding nodig en we ondergaan allemaal ook nog de invloed van zoveel andere mensen. Naarmate we ouder worden zou het goed zijn om eens stil te staan bij wat we zien en horen , en hoe we kijken naar het leven. Wat zijn onze overtuigingen over het leven, volgen wij klakkeloos wat er ons geleerd is of proberen we te kijken vanuit onszelf. Kijken wij door de bril van onze ouders, leerkrachten, politici, wetenschappers of wie dan ook want ook sporters geven hun mening over hoe zij denken dat we moeten leven of ontdekken we zelf welke sterkte onze bril nodig heeft om klaarder te zien

Als we naar school gaan krijgen we dikwijls advies over studiekeuzes. Mensen zeggen tegen je ouders welke kant jij zou moeten uitgaan en ze bepalen dat aan de hand van testen. Ze staan er echter niet of niet voldoende bij stil dat ze misschien niet juist kunnen inschatten wie je eigenlijk bent. En zo kan het zijn dat je in een totaal andere branche terecht komt dan wat je zou willen doen. Je beseft dan misschien wel dat je een inkomen nodig hebt als je afgestudeerd bent, en misschien is je zelfs geleerd dat je het werk niet graag moet doen als er maar geld binnenkomt.

Veel mensen weten zelfs niet goed wie ze zijn of leven een leven die ze niet gekozen hebben. Je hebt dan de keuze, wordt je een slachtoffer of wil je er iets aan doen.

We hebben allemaal het recht om onze eigen mening te vormen maar eigenlijk hebben we ook de verplichting tegenover onszelf om eerst te onderzoeken of we zelf wel akkoord gaan met die mening en niet enkel omdat de maatschappij het ons oplegt.

We zijn allemaal unieke mensen. Je kan het tonen in je manier van kleden, in opvallen met wat je ook doet of je kan het gebruiken in je dagelijkse leven. Kijken met je eigen ogen en leren je eigen mening vormen is een basis waaruit iedereen zou moeten kunnen vertrekken. Vindt je iets goed of slecht omdat je het zo geleerd hebt of omdat je erover nagedacht hebt. Vertrek je automatisch uit een negatief standpunt of geef je mensen de kans om zich te bewijzen.

Op zoveel momenten van de dag, kan je je mening herbekijken, onderzoeken of je er werkelijk achter staat of ontdekken dat iets je al jaren een vervelend gevoel geeft. Zoek wat je graag wil doen en wat jou en je omgeving gelukkig maakt. Als je leert je eigen mening te vormen door te onderzoeken wat je overtuiging over een onderwerp is dan zal je ook ontdekken dat je geen behoefte meer hebt om beïnvloed te worden en wat nog belangrijker is om voorzichtig te zijn in het beïnvloeden van anderen

Als ik iets lees dan probeer ik er rekening mee te houden dat die persoon het geschreven heeft vanuit zijn eigen overtuiging en die kan aansluiten bij de mijne of niet. Ik probeer vanuit mijn unieke ogen te kijken naar de personen die ik ontmoet en probeer hen te helpen door te kijken naar wie ze werkelijk zijn en niet wie ze denken te moeten zijn.

Alles wat je meemaakt is een gevolg van wat je denkt. Wees dus voorzichtig met welke mening je overneemt want het kan je leven een richting opsturen die niet de jouwe is en die je niet wil.

Catherine